ks. Kazimierz Sawostianik

 - Prałat / Proboszcz parafii

 1986 - nadal


Urodzony 23.10.1946 roku w Talkowcach, 4.06.1972r. wyświęcony na prezbitera przez J . Drzazgę - Biskupa Warmińskiego w Olsztynie. Jako wikariusz służył w parafiach: Biała Piska, Szczytno, Ełk, Olsztyn (parafia Chrystusa  Odkupiciela Człowieka). od 26.02.1986 jest proboszczem parafii w Srokowie.  14.05.1991 Ojciec Święty Jan Paweł II nadał mu godność Prałata. Pielgrzymkę do  Ziemi Świętej odbył w październiku 1994. 25-lecie Kapłaństwa obchodził 8.06.2006r. - 20-lecie pracy duszpasterskiej w parafii  (listy gratulacyjne nadeszły m.in od Abpa Edmunda Piszcza, z Seminarium  Duchownego, z KUL-u oraz z Wydziału Nauczania). Życzenia złożyli: Wójt Gminy Srokowo,  wspólnoty parafilane, dzieci, młodzież i Liturgiczna Służba Ołtarza. 26.02.2011 r. obchodził 25-lecie pracy duszpasterskiej w parafii,  co było ważnym wydarzeniem
w naszej wspólnocie. 10.04.2016r. obchodził 30 - lecie pracy duszpasterskiej w parafii  oraz 44-lecie kapłaństwa. Wśród zaproszonych gości było wielu kapłanów pracujących w naszej parafii oraz kapłani 
z sąsiednich parafii. Wraz z rodziną ks. Kazimierza oraz zgromadzonymi parafianami i przedstawicielami władz gminy Srokowo, wspólnie świętowaliśmy to ważne wydarzenie w naszej wspólnocie.

 


Ks. Piotr Brygoła – wikariusz
  

2018 - 

 

  Z dniem 1 lipca 2018 r. został skierowany do naszej parafii.

 

*******************************************************************************************

Księża wikariusze, którzy pracowali w naszej parafii.

 

Ks. mgr Adrian Dynda – wikariusz   

2016 - 2018

 

Urodzony 04 czerwca 1988 roku w Szczytnie. Pochodzi z parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej  w Szymanach. We wrześniu 2007 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii  Warmińskiej „Hosianum” 
w Olsztynie.  25 maja 2013 roku,  z rąk J.E. Abpa Wojciecha Ziemby 
przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera. Skierowany   dekretem Metropolity  Warmińskiego rozpoczął pracę w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku  Warmińskim,   gdzie pracował przez 3 lata. Oprócz pracy w szkole posługiwał również w Domu Opieki „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr   Świętej Katarzyny przy tamtejszej parafii.  Z dniem 1 lipca 2016 r. został skierowany do naszej parafii.

 

Ks. mgr Adam Brończyk

2013 - 2016

 

Urodzony 19 grudnia 1987 roku w Bartoszycach. Pochodzi z parafii p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
w Kinkajmach.
We wrześniu 2006 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii
Warmińskiej „Hosianum”
w Olsztynie. 25 maja 2013 roku,  z rąk J.E. Abpa Wojciecha Ziemby
przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera. Skierowany dekretem Metropolity Warmińskiego
do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Dnia 30 czerwca celebrował Mszę Świętą prymicyjną
z udzieleniem Błogosławieństwa Prymicyjnego.

 

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Posyła mnie Bóg, abym
głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”  (Łk 4,18)

 

  

ks. mgr Paweł Kaczmarczyk

2010 - 2013


Urodzony 19.03.1982 roku w Kobiernicach, pochodzi z parafii Św. Urbana w Kobiernicach
w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W 2010r. ukończył studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzyskując tytuł: Magister Teologii. 29.05.2010r. otrzymał
Święcenia Kapłańskie z rąk J.E. Wojciecha Ziemby Abpa Metropolity Warmińskiego.
Od 1.07.2010r. jest wikariuszem tutejszej parafii, 4 lipca odprawił Msze świętą Prymicyjną
z udzieleniem Błogosławieństwa Prymicyjnego.

 

ks. mgr Mariusz Roman

2007-2010


Urodzony 11.05.1979 roku w Przasnyszu, pochodzi z parafii Krzynowłoga Mała  w Diecezji Płockiej. W 2007r. ukończył studia
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzyskując tytuł: Magister Teologii.
26.05.2007r. otrzymał ŚwięceniaKapłańskie z rąk J.E. Wojciecha Ziemby Abpa Metropolity Warmińskiego.
Od 1.07.2007r. do 30.06.2010r. był wikariuszem tutejszej parafii, kiedy  to odprawił Msze świętą Prymicyjną
z udzieleniem Błogosławieństwa Prymicyjnego.