SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Jest udzielany w każdą II Niedziele miesiąca, o godz. 12:00 Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:
1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego(oryginał do wglądu)
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
(w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody
do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiekiem
4. Zaświadczenia parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
- Niewierzący czy osoby innej wiary,
- Osoby niepraktykujące,
- Żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
- Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
- Prowadzący gorszący tryb życia.
Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w piątek przed terminem Chrztu po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.30).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezach Przedmałżeńskich (w naszej parafii katechezy rozpoczynają się w okresie Wielkiego Postu i trwają przez cały ten okres. Spotkania odbywają się, co Sobota od godz. 16:00)
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.
6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.
2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

SAKRAMET NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy na wezwanie przez rodzinę chorego.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
W domu chorego należy przygotować:
- Stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
- Na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.
Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.
Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę!!! z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

POGRZEB KATOLICKI

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od Kapelana Szpitala
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)


Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.